Lading av el-biler på Cannonball on ice

Mange deltagere har etterspurt lademuligheter til el-bilene sine under Cannonball on ice.

Det finnes dessverre ingen hurtigladere i umiddelbar nærhet til isbanen.

I Gol sentrum (20 km unna banen) finnes et godt utvalg hurtigladere.

For øvrig finnes det tilgjengelige vanlige “huskontakter” på hotellene som ligger rett ved banen.

I Gol sentrum (20 km unna banen) finnes et godt utvalg hurtigladere

SE OVERSIKT OVER HURTIGLADERE PÅ GOL