Slik monterer du startnumre

Mange har spurt hvordan startnummer skal monteres på bilen. Tips: Følg grunnlinjen på bilen (som regel vannrett).

Ikke følg linjene på bilen forøvrig. Eks:

Følg den grønne linjen