En bekreftelse er sendt til deg på e-post hvis du har svart at du/dere kommer.


Ønsker du å gi pengegave til Alina og Lucas kan dette Vippses direkte til:

Alina: 4818 1143 Lucas: 9297 8697